PRIVACY POLICY
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

บริษัท มิลบอน (ประเทศไทย) จำกัด


ยินดีต้อนรับคุณสู่เว็บไซต์ www.milbon.co.th ( เรียกว่า “มิลบอน” หรือ “เรา”) ที่มุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลสมาชิกของคุณ (ตามที่ระบุด้านล่าง) และข้อมูลอื่นใดที่นำไปสู่การระบุตัวตนของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ขอให้คุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท มิลบอน (ประเทศไทย) จำกัด

1. การบังคับใช้
โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้ที่มิลบอนเป็นผู้ให้บริการการเข้าใช้งานแก่คุณ มิลบอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทบทวนประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว  จึงขอให้คุณโปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้คุณจำต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หากเวลาใดก็ตามที่คุณไม่ประสงค์จะยอมรับในข้อกำหนดการใช้นี้ คุณก็ไม่อาจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ได้

คุณสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม (Platform) และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่คุณเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม สถานะของคุณจะไม่เป็นที่เปิดเผย และมิลบอนจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ตลอดเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้ อาจปรากฏลิงค์ที่จะนำคุณออกไปจากเว็บไซต์นี้ หรือ นำคุณเข้ามาสู่เว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ลิงค์ของบุคคลที่สามนั้นมิได้อยู่ในความควบคุมของมิลบอน  และมิลบอนจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาที่ปรากฏของลิงค์ดังกล่าว หรือลิงค์อื่นใดที่บรรจุไว้ในเว็บลิงค์เหล่านั้นทั้งสิ้น

คุกกี้
เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอกสำหรับเว็บไซต์นี้ เช่น บริการของคอร์เมทริกส์ และกูเกิลอนาไลติกส์ ผู้ให้บริการที่ให้บริการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอนช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการเหล่านี้ (ซึ่งรวมทั้งที่อยู่ไอพี) จะถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์ คุณอาจปิดการใช้ความสามารถของคอร์เมทริกส์ในการวิเคราะห์กิจกรรมการเยี่ยมชมของคุณบนเว็บไซต์นี้ได้ หากต้องการทราบเพิ่มเติม เกี่ยวกับคอร์เมทริกส์ และทำการเลือกในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของคอร์เมทริกส์จากเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเรา ส่วนการที่จะปิดการทำงานของคุกกี้กูเกิลอนาไลติกส์ บางเบราเซอร์จะแสดงให้เห็นว่าคุกกี้กำลังถูกส่งไปเมื่อใด และจะอนุญาตให้คุณปฏิเสธคุกกี้เป็นรายกรณีไป

ลิขสิทธิ์
คุณมิอาจใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึง ข้อความ เนื้อหา ซอฟท์แวร์ วีดิโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิก รูปภาพ ชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ได้ทั้งสิ้น และคุณรับทราบว่าคุณมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใดๆ ในชื่อและเครื่องหมายดังกล่าวทั้งหมดทั้งสิ้น หากมีการละเมิดเช่นการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือแก้ไขรูป บทความ ภาพประกอบ โลโก้ หรือทรงผมต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
เว็บไซต์ของมิลบอนอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อให้คุณทราบข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้เป็นอิสระจากมิลบอน โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปอาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง เราจึงขอแนะนำอย่างจริงจังให้คุณ ตรวจดู privacy policy ของเว็บไซต์นั้นๆก่อน หากคุณไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปที่ใดๆ ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น มิลบอนจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
บริษัท มิลบอน (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ทางบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวมรวม ใช้ เปิดเผย และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมการให้บริการต่างๆ ของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆ แก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทเพื่อความสะดวก
ท่านสามารถกดลิงค์เข้าดูเพื่ออ่านรายละเอียดได้ ดังนี้

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมลล์ไปที่ 
thai-info@milbon.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 66 (0)2 662 2612 ถึง 3 
 

keyboard_arrow_up